Sunday, September 13, 2009

Sponheim inne i Hordaland

TV2 laget stort oppslag da Sponheim var ute av Stortinget på en måling i Bergensavisen. Jeg nevnte da at TV2 burde huske på feilmarginen.

I de to nyeste målingene fra Bergensavisen er Sponheim trygt inne på Stortinget, med hhv. 6,4% og 6,2%. Nå gjelder det bare at velgerne gjør som de har sagt i meningsmålinger og går til valglokalene og sikrer et stort Venstre som kan dra politikken i klimavennlig og næringsvennlig retning.

No comments:

Post a Comment