Saturday, September 26, 2009

Hva skjedde med Venstre?

Valgforskere vil nok lenge gruble på hva som skjedde med Venstre i dette valget. Hvordan kunne meningsmålingene ta så feil? Hvordan kunne valgdagsmålingene ta så feil?

Mens vi venter på svar fra forskningen, kan vi ihvertfall se på stemmetallene. De viser at oppslutningen om Venstre fra de som forhåndsstemte var på drøyt 4,4%, mens den var på 3,7% blant de som stemte på selve valgtinget. Men det sier jo egentlig ikke mer enn at de som var for usikre til å forhåndsstemme, i mindre grad falt ned på å stemme Venstre. Men det tyder jo også på at oppslutningen om Venstre var noe lavere gjennom forhåndsstemmeperioden enn de fleste meningsmålingene tydet på.

For øvrig er utslagene enda større for en del andre partier. Høyre hadde 15,7% av forhåndsstemmene mot 17,7% av de som stemte på valgtinget. Sp hadde 4,7% av forhåndsstemmene mot 6,6% på valgtinget. SV hadde 7,4% av forhåndsstemmene mot 5,8% på valgtinget, mens Fremskrittspartiet hadde 23,9% av forhåndsstemmene og 22,6% av stemmene på valgdagene.

I år kom 24,4% av stemmene inn i forhåndsstemmeperioden. Hadde andelen vært dobbelt så stor, ville Venstre kanskje kommet over sperregrensen... :-)

No comments:

Post a Comment