Thursday, September 03, 2009

SAS forsøker å grønnvaske seg

Jeg har fått tak i en selsom brosjyre fra SAS, med tittelen "Kan jeg fly med god miljøsamvittighet?" Konklusjonen er klar hvis man blar raskt til baksiden av brosjyren: "Ja, du kan fly med god miljøsamvittighet. Vi håper at denne brosjyren har overbevist deg om det."

Hva er grunnlaget for denne påstanden? Jo, SAS innrømmer at flytrafikken står for 2-3% av klimapåvirkende utslipp i dag, men viser til at "bransjen er blitt enig om en nullvisjon som skal realiseres senest i 2050". Hvorfor denne nullvisjonen er relevant for hovedspørsmålet (som er formulert i presens) framgår ikke av brosjyren.

Det var det. Brosjyren inneholder ikke noe som for øvrig er egnet til å overbevise meg om at jeg kan ha god miljøsamvittighet når jeg flyr fly i dag. Naturligvis nevnes riktignok også at jeg kan kjøpe meg "klimakompensasjon", men de pengene kunne jeg jo uansett ha brukt på klimatiltak, og dermed gjort klimaet en enda større tjeneste.

Sannheten er at de valgene vi tar når vi velger å fly, er de aller mest klimafiendtlige valgene vi tar. Sånn er det i dag, og sånn kommer det til å fortsette å være i flere år framover - uavhengig av hvilke planer SAS har for 2050.

(Og jeg skylder å gjøre oppmerksom på at jeg selv ikke har noe å skryte av når det gjelder flygninger i 2009.)

No comments:

Post a Comment