Sunday, August 02, 2009

Blogging og livet for øvrig

Jeg har blogget i flere år nå, og begynner å bli merke at bloggingen påvirker meg i andre situasjoner. Et par eksempler:

Jeg leser aviser annerledes enn før. Jeg vil ikke akkurat si at jeg leste ukritisk tidligere, men hvis jeg leste noe som jeg mente var noe stort tull, ville jeg nok lett riste litt på hodet, nevne noen ord til de som måtte være i nærheten og så bla videre. Nå merker jeg at jeg ikke slipper det så lett. Leser jeg noe som jeg synes er tullete, tenker jeg nesten umiddelbart på om jeg kan argumentere for at det er tullete, og eventuelt om jeg kan skrive det på en slik måte at andre forstår hva jeg mener. Jeg kobler rett og slett inn ”bloggemodus”, og dette gjør at jeg tenker litt mer over saken enn før. Og mens jeg skriver, merker jeg at jeg til dels forutser hva slags kommentarer som vil komme på det jeg skriver, og prøver å ta hensyn til disse.

Det gjelder riktignok ikke kun saker som er ”tullete”. Det kan også være andre saker hvor jeg assosierer litt, og så – istedenfor å la assosiasjonen fly sin vei – blogger om.

Dette at jeg ikke ”slipper” sakene så lett som før, fører også til videre engasjement. Denne uka har jeg to ganger sendt mail til journalister for å følge opp ting de har skrevet. Det ville jeg neppe ha gjort før bloggingen.

Bloggingen gir meg dessuten trening i å formulere meningene mine. Jeg har alltid vært et skrivende menneske, men jeg pleide vel ikke å skrive notater basert på mine egne meninger flere ganger om dagen. Dette gikk for alvor opp for meg sist jeg ble intervjuet av en avis. Siden jeg på forhånd hadde blogget om temaet, sto det veldig klart for meg hva som var hovedpoenget jeg ville ha fram, og jeg la merke til at jeg kom med formuleringer i intervjuet som jeg tidligere hadde brukt i bloggen. Hele intervjusituasjonen føltes rett og slett tryggere for meg enn tidligere intervjusituasjoner.

Naturligvis vil de fleste som blogger om politiske spørsmål egentlig aller helst ”redde verden”. Men i påvente av at bloggen min redder verden, kan jeg glede meg over at den har positive virkninger for meg selv…

No comments:

Post a Comment