Friday, August 28, 2009

Hvor skal Rødt ta sine mandater?

Stadig vekk skriver avisene, for eksempel Aftenposten og Dagbladet, om at Rødt ligger an til to mandater i Stortingsvalget. Dette er basert på nasjonale målinger, hvor Rødt gjør det godt. De to fylkene som Rødt påstås å kunne få representanter, er Oslo (Erling Folkvord) og Hordaland (Torstein Dahle).

Problemet er bare at lokale målinger i disse to fylkene ikke tyder på det samme. Oslo-målingen som ble offentliggjort i Aften i går, ga Rødt 3,2 prosent, noe som for eksempel er et halvt prosentpoeng bak KrF som heller ikke ligger an til mandat. Og i Hordaland har Rødt hatt 2,7 som toppnivå i år, og bør opp i ca. 4,4 for å få et mandat, ifølge Svein Tore Marthinsen.

Hva kan årsaken være? Kanskje er det så enkelt som at SVs tid i regjering har gjort at folk på "ytre venstre" over hele landet har gått til Rødt, men at denne effekten er mindre i Oslo og Hordaland hvor partiet allerede fra før hadde profilerte kandidater og dermed klarte å mobilisere støtte? Og at de nasjonale målingene "tror" at effekten er like stor i Oslo og Hordaland som i resten av landet, og dermed overvurderer Rødts sjanser til mandater der?

Uansett: I skrivende stund ser det ut til at Rødt fortsatt ikke kommer inn på Stortinget. Det kan naturligvis endre seg fram mot valget, men da trengs et løft i Oslo og Hordaland - det hjelper ikke å få litt flere sympatisører i fylker hvor de uansett ikke vil få mandat.

2 comments:

  1. Anonymous9:45 AM

    Eg har stemt AP i alle år, men ville kanskje stemt raudt viss dei nærma seg sperregrensa. Av taktiske grunnar for å sikra ei fortsatt raudgrøn regjering.

    ReplyDelete
  2. Men sperregrensa er langt unna for Rødt.

    ReplyDelete