Tuesday, August 25, 2009

Valgduell Groruddalen: Støyskjerming i Nedre Kalbakkvei og toaletter

Neste sak under valgduellen var støyskjerming i Nedre Kalbakkvei 9, 11, 13 og 17. Peder ("Han er en hyggelig kar - helt til han blir forbanna") Heimstad krevde svar om hvorfor ikke disse denne biten av veien har fått støyskjerming.

Venstre benyttet anledningen til å si at det å redusere trafikken i Groruddalen også var viktig for å redusere støyen. Nå har vi hyppige ruter på Grorudbanen, vi trenger også hyppige ruter på Furusetbanen og på jernbanen gjennom dalen. V var dessuten enig i behovet for støyskjerming.

Sp overrasket med å si at "Dette tar vi med til samferdselsministeren". Dette var overraskende, ikke minst fordi samferdselsministeren i forrige sak ikke hadde ansvar for lokk over E6... H påpekte dette. KrF ville på sin side ta med saken til sine folk i bystyret.

Så ble det diskutert hvordan infrastrukturen for trailertrafikken var - ikke minst hvor sjåførene skal gå på do. "De må jo gå på do - jeg har sett det jeg og" sa ordstyrer Hjalmar Kielland jr. KrF presiserte at "Dette har jeg ikke personlig erfaring med", men kunne love at "Det skal ikke stå på KrF for å bygge flere doer."

(fortsettelse følger...)

No comments:

Post a Comment