Friday, August 14, 2009

Endringer i mandatfordelingen i neste valg

Valgforsker Bernt Aardal har lagt ut en interessant artikkel på sin hjemmeside (av en eller annen grunn i pdf-format): ”Byfolk taper på valgordningen”.

Tittelen stemmer ikke helt med innholdet, for innholdet handler mest om at vi jo nå har fått et valgsystem hvor antall mandater de enkelte fylkene får vil endre seg over tid. For valget i 2013 er det folketallet (og arealet) 1.1.2012 som teller, og det vil føre til endringer. (For valgene i 2005 og 2009 var det innbyggertallene fra 1.1.2004 som var grunnlaget.) Aardal har regnet ut hvordan mandatfordelingen på fylkene ville ha blitt hvis innbyggertallene pr. 1.1.2009 var lagt til grunn, og funnet ut at Hedmark, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Troms ligger an til å miste ett mandat, mens Akershus, Hordaland, Oslo og Rogaland ligger an til å få et nytt mandat.

Men dette er bare automatiske justeringer som er lagt inn for at ikke systemet skal bli enda skjevere enn det er i dag. Den skjevheten som ligger i at distriktene er overrepresentert er en ønsket effekt i systemet, som Stortinget helt bevisst har lagt inn. (I dag er det under 7500 velgere bak hvert mandat i Finnmark og over 18000 velgere bak hvert mandat i Oslo og Vestfold.)

2 comments:

  1. Håkon6:26 PM

    Jeg brukte SSBs framskrivning av folketallet i fylkene i 2012 og fant at Oslo vil ta enda et mandat i forhold til Aardals tall, denne gangen på bekostning av Nordland.

    ReplyDelete
  2. Takk for informasjon, Håkon. Det er interessant!

    ReplyDelete