Tuesday, August 04, 2009

Statsstøtte også til rasister

Regjeringens Forslag til endringer i "forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner har vakt reaksjoner.

Regjeringen snudde jo nylig og bestemte at organisasjoner som diskriminerer homofile, skal få statsstøtte. Nå skal også organisasjoner som diskriminerer på grunnlag av kjønn få støtte. Men det stopper ikke der. I høringsbrevet heter det "Departementets forslag innebærer at adgangen til forskjellsbehandling skal gjelde generelt i forhold til alle likebehandlingsgrunnlagene i forskriften § 2 c). Dette betyr at adgangen til å forskjellsbehandle ikke er begrenset til å gjelde kjønn og seksuell orientering."

Likebehandlingsgrunnlagene i §2c er "kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering". Det er altså nå åpnet for støtte til organisasjoner som diskriminerer på grunnlag av etnisitet og nedsatt funksjonsevne (!), bare man klarer å framskaffe et religiøst grunnlag for å gjøre det.

Noe sier meg at disse reglene ikke vil overleve det første konkrete eksemplet på en barne- og ungdomsorganisasjon som (av religiøse årsaker, naturligvis) nekter å ha rullestolbrukere som medlemmer...

6 comments:

 1. Hmm, dette er ikke så enkelt, Bjørn. I Norge har vi organisasjonsfrihet og trosfrihet, så om Frelsesarmeen (helt tilfeldig valgt eksempel...) ikke vil ha homofile som offiserer så kan ikke Departementet straffe dem. Det er jo snakk om forskjellsbehandling i egne rekker (egne ansatte) basert på religiøs overbevisning, det er jo ikke snakk om at de går ut i gatene og banker opp homofile.

  Sammenlign heller med HRS/Storhaug som åpenlyst driver sin rasistiske propaganda - med statsstøtte.

  ReplyDelete
 2. Konrad: Jeg er enig i at Frelsesarmeens Ungdom ikke skal straffes om de ikke vil ha negre som tillitsvalgte, for eksempel. Som du sier har vi trosfrihet.

  Men jeg er ikke enig i at det å ikke få statsstøtte skal regnes som "straff". Statsstøtten er ikke noe som skal spres utover helt tilfeldig. Støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner er faktisk nettopp gitt med det formål å sørge for et rikt tilbud av organisasjoner for ungdommen, og da er det bakvendt å gi støtte til diskriminerende organisasjoner.

  (Og for ordens skyld: Frelsesarmeens ungdomsorganisasjons diskriminering går ut over ungdom som vil være tillitsvalgte i organisasjonen - det er ikke snakk om de voksne ansatte i denne sammenhengen.)

  Hva slags støtteordning får HRS penger fra, forresten? Jeg er enig i at det er interessant å se parallellen med den saken.

  ReplyDelete
 3. 1) HRS får støtte fra Mangfolds- og integreringsdirektoratet (nei, det er ikke en spøk).

  2) Dette er som sagt ingen enkel sak, det er viktige hensyn som må balanseres.

  Staten skal ikke være ideologipoliti og vi har tros- og organisasjonsfrihet, derfor må det utvises stor romslighet for hvilke regler statsstøttede frivillige organisasjoner har internt. Selv i statskirken bedrives det stadig diskriminering for skattebetalernes penger, endatil en organisasjon med nærmest monopol.

  Jeg tror vi må skjelne mellom hva organisasjonene driver med utad (HRS driver f.eks. med skremselspropaganda) og hvilke regler de har internt mht hvem som kan inneha verv e.l.

  Samtidig kan vi ikke godta diskriminering f.eks. på grunn av seksuell legning på en arbeidsplass der dette ikke er relevant, f.eks. i Rema eller på Stord verft.

  ReplyDelete
 4. Skillet mellom "internt" og "utad" er litt komplisert når selve begrunnelsen for å få støtten er at de er å gi barn og ungdom organisasjoner å være i.

  Jeg påstår i mitt innlegg at regelen vil støte på betydelig motstand i samfunnet den dagen det faktisk dukker opp en organisasjon som vil nekte rullestolbrukere verv "av religiøse årsaker". Jeg vet at dette er litt hypotetisk, fordi vi i Norge har tynt med religioner som fordømmer rullestolbrukere, men jeg mener likevel det er et greit tankeeksperiment. Noe i meg tilsier at diskriminering på grunnlag av seksuell legning fortsatt lettere aksepteres (i slike diskusjoner) enn diskriminering på grunnlag av etnisitet eller nedsatt funksjonsevne.

  (Men jeg er naturligvis klar over at også diskriminering på grunnlag av etnisitet og nedsatt funksjonsevne foregår i stor stil.)

  ReplyDelete
 5. Jeg ser at departementet vil gjøre unntaksbestemmelsen generell, sånn at også andre organisasjoner enn religiøse skal ha lov til å diskriminere dersom de har saklig grunnlag (f.eks. at en organisasjon for pikekor skal kunne diskriminere gutter).

  En diskriminering på etnisk grunnlag kan vel da kanskje bestå i at en organisasjon for samisk ungdom får lov til å diskriminere ikke-samer, e.l.

  ReplyDelete
 6. Ja, og kanskje det også er saklig grunnlag hvis en organisasjon som "Norge for nordmenn" kun vil ha nordmenn som medlemmer?

  ReplyDelete