Saturday, August 15, 2009

Dannelsesutvalget og lærerutdanningene

I min jobblogg har jeg skrevet et innlegg om Dannelsesutvalget og lærerutdanningene hvor jeg prøver å vise at dannelsesbegrepet er uhåndterlig uten nærmere presisering.

Men jeg gleder meg ihvertfall over at Dannelsesutvalgets dannelsesbegrep er ganske langt unna Janne Haaland Matlarys hjelpeløse dannelsesbegrep.

(Siden sist har jeg for øvrig oppdaget at Janne Haaland Matlary står på 2. plass på KrFs Oslo-liste. Med henne på tinget risikerer vi altså en dannelsesdiskusjon med vekt på at Bach er bedre enn Beatles og at Picasso utførte "håndverk av ypperste klasse". Men alt tyder vel på at KrF får kun ett mandat fra Oslo, og det attpåtil et utjevningsmandat.)

No comments:

Post a Comment