Monday, August 24, 2009

En av fem norske avgangselever ikke kan lese og skrive godt nok

Erna Solberg er blitt kraftig kritisert for sine utsagn om avgangselever som ikke kan lese og skrive, blant annet i Dagbladet.

Derfor er det interessant å se at hun "frikjennes" av faktasjekk.no, de viser spesielt til PISA-undersøkelsen, hvor 22% av norske elever scoret på nivå 1. I PISA-rapporten oppgis det at "I land der en stor andel av elevene presterer under, og faktisk også på nivå 1, må man være klar over at et betydelig antall elever ikke vil være i stand til tilegne seg gode nok kunnskaper og ferdigheter til å dra tilstrekkelig nytte av de utdanningsmulighetene som tilbys".

Da må det kunne sies å være ganske riktig at "1 av 5 går ut av skolen uten å kunne lese og skrive ordentlig.", rent bortsett fra at skriving ikke er testet.

I andre faktasjekkartikler:
Siv Jensen er på tynn is når hun påstår at "Frp har lagt frem mange forslag i Stortinget gjennom de siste årene som ville redusert utslippene i Norge".
Ina Eriksen Søreide uttaler seg misvisende når hun sier at "Vi kommer dårligere ut i Norden enn de gjør i mange andre europeiske land".

No comments:

Post a Comment