Saturday, August 29, 2009

SOS rasisme er udemokratiske

SOS rasismes hjemmesider står følgende å lese:
Nazisten Heian i Norgespatriotene ble møtt av en samlet elevflokk som viste ryggen til han da han skulle spre sin gift fra valgdebatten på Færder vgs i Vestfold. Én elev fant Heians opptreden så provoserende at han kastet en flaske i ansiktet på Heian.

For oss viser dette tydelig at nazister ikke har noe i en skoledebatt i Norge å gjøre – verken i 1945 eller 2009.


Jeg støtter SOS rasismes kamp mot nazistene. Men vold skal ikke blandes inn i politisk debatt. Å bli provosert er ingen unnskyldning for å ty til vold. Vold avler vold.

At en elev kastet ei flaske på Heian viser at denne eleven ikke har forstått forskjellen på politisk debatt og gateslagsmål. Dette er uakseptabelt. At SOS rasisme tar lett på flaskekasting, er også uakseptabelt. Jeg er enig i at Heian nok ikke burde vært der, men flaskekastingen bidrar ikke til å imøtegå hans synspunkter, kun til å gi ham sympati.

Og hva hvis noen elever ved skolen har liknende synspunkter som Heian? I så fall skal skolen bidra med opplysning og kunnskaper for å bidra til å utdanne eleven - ikke gi eleven frykt for å si sin mening.

11 comments:

 1. Anonymous11:48 AM

  Ville du sagt det samme om noen hadde kastet en flaske på Nasjonal Samling i 1933?

  ReplyDelete
 2. Om du kikker litt på bakgrunnen til nåværende og tidligere ledere i SOS Rasisme så ser du at de sympatiserer med en del regimer som har tatt ganske lett på prinsipper om demokrati og ytringsfrihet.

  ReplyDelete
 3. SOS Rasisme er en frontorganisasjon for marxist-leninistene i Tjen Folket som har væpnet revolusjon på programmet. Det sier det meste.

  ReplyDelete
 4. Anonymous12:14 PM

  Har mistet ALL respekt for SOS Rasisme, som ikke tar avstand fra voldelig opptreden fra egne rekker. Å akseptere voldelige og kriminelle handlinger, er ikke forenlig med demokratitanken.

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:17 PM

  Er ikke bare SOS rasisme og venstresiden som ønsker å få meningsmotstandere til å endre mening. Denne bloggeren ble sporet opp og oppringt av frp fordi frp ikke likte innholdet: http://denukentlige.com/2009/08/28/taler-ikke-frp-kritikk-eller-andre-meninger-enn-deres-egne/

  ReplyDelete
 6. Anonymous12:21 PM

  Sannheten om SOS Rasisme:

  I begynnelsen (dvs slutten på 80tallet) var SOS Rasisme underlagt antirasistisk senter, men ble på begynnelsen av 90tallet en selvstendig organisasjon. Det ble fort en sentral splitt i organisasjonen. På den ene siden sto medlemmer fra Arbeiderens Kommunistparti (AKP) som hadde et helt annet motiv enn organisasjonen opprinnelig hadde hatt. De fleste av disse medlemmene var hentet fra et miljø langt ute på venstresiden. De mest ekstreme mente at Akp var for langt til høyre. (Lederne her er fra den voldelige Tjen Folket-gruppen: http://tjen-folket.no/)

  Det var denne delen som begynte opprettelse av lokallag med hovedkontor i Haugesund (der de fleste av denne delen holdt til) og i Tromsø. Dette var ikke hva den andre delen hadde tenkt. De ville, i motsetning til kommunistdelen rekrutere mennesker fra alle miljøer. Innvandrere, nordmenn, kommunister og kapitalister. På begynnelsen av 90tallet kuppet kommunistdelen organisasjonen og satte kun AKPere i ledene stillinger.

  I en reportasje fra avisen DAGENS NÆRINGSLIV den 15. januar 2006 var følgende artikkel på trykk:

  SOS Rasisme er blitt Norges desidert største politiske ungdoms-organisasjon med 46.000 medlemmer. Den styres av ytterste venstre fløy. Noen av dem hyller Mao og Stalin og synes AKP er for høyrevridde. Her er historien om den harde kjernes siste kupp:

  http://www.daria.no/skole/?tekst=9381

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:23 PM

  Har vel ikke noe med denne saken å gjøre? Ikke bland inn politiske meninger i denne diskusjonen. Å godta vold og kriminelle handlinger iforbindelse med politisk uenighet, er ikke forenlig med et godt demokrati. Kanskje hos Taliban, men ikke her til lands.

  ReplyDelete
 8. Anonymous12:24 PM

  Nazist? Han er ikke nazist, Det har han flere ganger tatt avstand fra. Han er norgespatriot.
  Det er kjempeforskjell mellom å være patriot og nazist.
  Du som er lærer bør vel vite å ikke henge falske merkelapper på andre bare fordi de mener annet enn deg selv?
  Du klarer tydeligvis ikke å skjildre nazisme fra patriotisme.
  Hint: Max Manus var patriot som kjempet mot invaderende ikke demokratisk valgte okkupanter.
  Fehmer var nazist, okkupant, ikke demokratisk ønsket i Norge, voldsutøver mm.

  Håper du tar dette til etteretning. Hvis du ikke skulle forstå dette så kan du sikkert ta fordypning bort fra mattematikken din til historie.

  ReplyDelete
 9. Anonymous12:32 PM

  SS Rasisme er en fascistisk organisasjon!! Adolf ville ha vært stolt.

  ReplyDelete
 10. "Anonymous" spurte om jeg ville sagt det samme om noen som kastet en flaske på Nasjonal Samling i 1933. Svaret er ja.

  Jeg mener at ordet er et kraftigere og bedre virkemiddel enn vold. Man stopper et parti med argumenter, ikke med flasker.

  For øvrig fikk ikke NS noe makt i Norge før tyskerne satte dem i maktposisjoner, så slik sett klarte det norske folket seg greit mot NS, selv uten flaskekasting.

  ReplyDelete
 11. En annen "Anonymous" kritiserer meg for å kalle Heian for nazist. Jeg ser at jeg kan leses slik. Men mitt utgangspunkt var at SOS rasisme mener at flaskekasting er greit mot nazister - og det jeg prøvde å få fram er at selv om jeg støtter deres kamp mot nazisme, kan vold ikke godtas. Jeg har ikke ment å ta stilling til SOS rasismes karakteristikk av Heian.

  ReplyDelete