Friday, August 07, 2009

Jeg vurderer Kristelig Folkeparti

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. I dag: Kristelig Folkeparti.

Klima
KrF skriver i sitt partiprogram at ”Norge må innen 2020 slippe ut mindre enn 35 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og kutte utslippene med 30 prosent i forhold til 1990-nivå.” De vil blant annet ”vri skattesystemet i en grønn retning, slik at det lønner seg å være miljøvennlig”. De har en del eksempler på tiltak, som økt el-avgift og økt CO2-avgift. Og de sier heldigvis at ”Det må [derfor] opprettes petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerak. Petroleumsfrie soner bør også vurderes opprettet i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet.”

Klimascore: 24/25

Internasjonal solidaritet
KrF ”vil at utviklingslandene må få forbedret sin internasjonale markedsadgang” og sier ”at støtteordningene til landbruket skal innrettes slik at de ikke hindrer handel med fattige land”. Dette kan vel imidlertid ikke tolkes som noe signal om noen reduksjon. KrF vil ”øke bistanden til 1,4 prosent av BNI innen 2013” – det er veldig bra! Partiprogrammets avsnitt om innvandring starter med setningen ”Norge må gjøre mer for å gi mennesker som trenger det beskyttelse”, og de nevner konkret for eksempel at ”Det må bli lettere å få oppholdstillatelse for barn som har levd lenge i Norge.” KrF er mot norsk EU-medlemsskap.

Int. solidaritetsscore: 18/23

Holdninger til homofile
KrF er det eneste av de store partiene som vil fjerne den felles ekteskapsloven: KrF vil ”arbeide for å sikre flertall for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes.” Homofile nevnes i generelle vendinger som ”Menneskeverdet kan ikke graderes ut fra alder, kjønn, etnisitet, legning eller funksjonsevne, og det betyr at alle mennesker har krav på de samme rettighetene, mulighetene og det samme rettsvernet.”

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
KrF vil ”ha et spesielt fokus på elever som av ulike grunner sliter i skolen”. ”KrF vil ha mer fokus på praktisk arbeid og praksisrettet teori og tilføring av ressurser for å kunne møte utfordringene.” De vil ha økt foreldresamarbeid, økt innsats mot mobbing og mer kunnskap. KrF ”prioriterer innhold og lærertetthet fremfor økt timetall”. ”KrF å innføre en mentorordning det første året en lærer er ute i arbeid.”

Jeg setter pris på vekten på de teorisvake (selv om jeg misliker bruken av ordet ”fokus” hele tida…) KrF er tydelige på hva de ikke prioriterer, og det er litt sjelden i partiprogrammer. Alt i alt en helt grei skolepolitikk.

Skolepolitikkscore: 13/15


Grunnleggende ideologi

”KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi.” Som alle andre partier er også KrF et ”verdiparti”, men deres verdier blir i en del saker preget av en tolkning av det kristne verdigrunnlaget som gjør at de kommer på kollisjonskurs med mine liberale verdier. På den annen side gir deres verdier seg utslag i, for å sitere dem, ”radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.”

Grunnleggende ideologiscore: 8/17

Totalscore: 63/100

Toppliste så langt:
1. Arbeiderpartiet 71 %
2. Kristelig Folkeparti 63 %
3. Høyre 50 %
4. Fremskrittspartiet 27 %

3 comments:

 1. Anonymous12:36 AM

  Heisann, kom over bloggen din etter en kommentar på jan simonsens blogginnlegg "muslimene tar over europa", og jeg satte pris på at jeg ("ikkenaiv") ikke var den eneste som var kritisk til simonsens syn.

  Jeg har tidligere stemt arbeiderpartiet, men vurderer nå å stemme venstre fordi jeg mener klima er såpass viktig og synes det er synd at ikke AP vektlegger det mer.

  Jeg synes også det er bra at venstre tar såpass avstand til Frp; jeg blir skremt når jeg leser at en voksen mann i femtiårene kan være så lite reflektert som det Simonsen virker i bloggen sin...

  ReplyDelete
 2. Anonymous8:38 PM

  Hva mener du egentlig med liberal. Min erfaring er at de fleste normenn som bruker dette begrepet er i villrede om hva det egentlig betyr. Opprinnelig handlet dette begrepet om at menneskene skulle styre sine egne liv med minimal innblanding fra staten. Da er det rart at partiene på høyresiden kommer så dårlig ut mens arbeiderpartiet scorer såpass bra.

  For meg ser det ut til at du snakker om liberal så mener du egentlig progressiv.

  ReplyDelete
 3. Hei, du siste "Anonymous".

  Ja, det er litt rart. For det første: min tolkning av "liberal" går ut på at mennesker skal få styre sine egne liv, dog med et sosialt sikkerhetsnett.

  At partiene på venstresida gjør det såpass bra vil jeg tippe henger sammen med to ting. For det første at partiene på venstresida kan være mer urealistiske når de skriver partiprogrammene, og dermed kan være mer optimistiske på klima og internasjonal solidaritet enn det de faktisk får til når de får makta. For det andre at partiene på høyresida slett ikke er liberale, men snarere er verdikonservative, på en del områder.

  Felles ekteskapslov er for meg et veldig greit eksempel: de mest verdikonservative er mot fordi de ønsker å bevare den tradisjonelle tolkningen av ekteskapet, de mest liberale er for fordi staten ikke bør blande seg borti sånt, de mest sosialistiske er for fordi de synes at staten nettopp bør bestemme at homofili er like greit som alt annet mens alle vi andre (som ligger seg mellom ytterpunktene) kan ha mer nyanserte synspunkter. (Dette blir naturligvis karikert, men dog...)

  ReplyDelete