Wednesday, August 26, 2009

Misvisende fra Sponheim?

faktasjekk.no har sett på et utsagn fra Lars Sponheim. Han sa at "SV gikk til valg forrige gang på at Norge skulle ut av NATO, Norge skulle ut av Afghanistan".

Faktasjekk.no slår fast at dette er misvisende. SV hadde kastet inn håndkledet når det gjaldt NATO-motstanden for de nærmeste fire årene alt før valget (faktasjekk viser til et SV-vedtak fra oktober 2004). Og SV godtok deltakelse i en NATO-operasjon i Afghanistan.

I SVs arbeidsprogram for stortingsperioden 2005-9 skriver SV riktignok at "SV er for norsk utmelding av NATO og vil derfor arbeide for en ny alliansepolitikk for Norge, og for alternativer til NATO-medlemskapet." (noe også faktasjekk.no viser til) Dette ble vedtatt på landsmøtet 31. mars - 3. april 2005. Siden også SV er en organisasjon hvor landsmøtet er øverste organ, blir det noe søkt å påstå at vedtak fra underordnede organer i partiet fra 2004 kan overstyre et landsmøtevedtak fra 2005.

Altså: misvisende fra Sponheim, men ikke akkurat tatt ut fra løse lufta, siden landsmøtet så sent som mars-april 2005 gjorde sitt beste for å opprettholde illusjonen om at NATO-nei var SV-politikk. Og slik sett illustrerer dette godt Sponheims poeng: at ytterkantpartiene frir til velgere som er mer ytterliggående enn partiene selv.

In other news:
Arbeiderpartiet har delvis rett når de sier at "I 2009 er politiet styrket med over 1 milliard kroner og inntil 940 årsverk".
Siv Jensen tar feil når hun sier at "Norge tok i 2008 imot fire ganger så mange asylsøkere som Danmark og Finland til sammen".
Audun Lysbakken snakker sant når han sier at "Det har blitt 4000 flere lærere med SV i skolen", men dessverre har antall undervisningsårsverk samtidig gått ned.

No comments:

Post a Comment