Wednesday, August 12, 2009

Samfunnstjeneste for 50-åringer?

Professor Rolf Rønning har laget fem scenarioer for å takle eldrebølgen, og et av dem er "Vernepliktscenariet". I det ligger at ungdom skal ha en form for samfunnstjeneste hvor de utfører omsorgstjenester et års tid.

Jeg er jo fascinert av å tenke over bakgrunnen for ulike ordninger i samfunnet, og lurer på hvorfor dette forslaget er utformet slik det er. Jeg har ikke vanskeligheter med å forstå hvorfor militærtjenesten historisk sett har vært for unge gutter - de er unge, spreke, sterke og har som oftest både godt syn og god hørsel og rygg som tåler å ligge i telt. Kort sagt: de var - da militærtjeneste ble oppfunnet - de beste soldatene.

Er det i dag noen grunn til at en slik "samfunnstjeneste" skal utføres av ungdom? Mange ungdommer er ivrige etter å komme i gang med utdannelse, finne ut hva de vil gjøre med livet sitt, mange stifter familier og så videre. Mange er dessuten helt uten erfaring med omsorgsarbeid.

Et alternativ til siviltjeneste for ungdom kunne vært siviltjeneste for 50-åringer (la oss si at den må utføres en gang mellom alderen 45 og 55). Argumenter for: de fleste er da ferdig med eventuell barneoppdragelse, de fleste har en eller annen form for erfaring med omsorgsarbeid, de fleste har vært i arbeid i 20-30 år og kan derfor ha lyst på å gjøre noe annet et år. Mange av de eldre vil sikkert også synes det er enklere å samtale med 50-åringer enn med 18-åringer.

Naturligvis er forslaget helt urealistisk, fordi såpass store deler av velgermassen er under 55 år, og som sådan ville blitt "rammet" av forslaget. Men saklig sett mener jeg det er like naturlig å sende 50-åringene inn på aldershjemmene for å gi ukvalifisert omsorg som å sende 18-åringene dit.

En helt annen ting er at det er prinsipielle motforestillinger mot slik samfunnstjeneste i det hele tatt - fra et liberalt standpunkt er det galt å tvinge mennesker til å bruke et år på noe de ikke selv vil, og fra et markedsøkonomisk synspunkt er det bedre at mennesker gjør det de er flinkest til - så får vi heller utdanne flere sykepleiere og betale dem så godt at de blir i yrket.

No comments:

Post a Comment