Saturday, August 22, 2009

Regjeringsspørsmålet

Dagen i dag har vært preget av Klassekampens misvisende artikkel om Venstres holdning til en regjering med FrP, og Venstres klare avkreftelse av artikkelen.

I et valg mellom pest og kolera ville jeg foretrekke en fortsatt rød-"grønn" regjering framfor en regjering hvor FrP får gjennomslag for deler av sin asyl- og innvandringspolitikk eller miljøpolitikk. Det er imidlertid et veldig kunstig valg: ingenting tyder på at en fortsatt rød-"grønn" regjering er særlig aktuell, og selv i en FrP+H-regjering (i mindretall) vil Fremskrittspartiets ytterliggående standpunkter være sjanseløse. Det er et bredt flertall på Stortinget som vil felle en regjering som prøver seg på å ignorere klimakrisen eller stenge grensene.

Mer realistisk er en ren Ap-regjering, en FrP+H-regjering som fører Høyrepolitikk eller en eller annen sentrumsregjering (evnt med Høyre). Av disse valgene vil jeg naturlig nok foretrekke en sentrumsregjering.

Men utformingen av en slik regjering må skje etter valget - det ligger i sakens natur. Arbeiderpartiet må tviholde på trepartisamarbeidet fram til valglokalene stenger, selv om de nok ser at en ren Arbeiderpartiregjering etter hvert blir mer sannsynlig. Høyre må holde seg på godfot med FrP for ikke å støte velgerne på høyrefløyen over til FrP, mens Fremskrittspartiet enda ikke har noe å tape på å insistere på at de ikke vil støtte en regjering som de ikke selv sitter i. Noe helt annet blir det hvis de får et konkret valg blir mellom en V+KrF+H-regjering eller en ren Ap-regjering.

Uansett ser det ut til at det blir det kommentatorene liker å kalle "en uoversiktlig situasjon" på Stortinget på valgnatta. Og det er bra. I slike situasjoner dukker det opp løsninger i sentrum, noe som gir en mer fornuftig (og mer stabil) politikk enn når ytterkantpartiene skal veksle på å sitte i regjering...

No comments:

Post a Comment