Sunday, August 23, 2009

Farlig overtro fra Gahr Støre

Tidligere er pølse-Hanssen kritisert for å tro på Snåsakaillen, men den overtroen som Jonas Gahr Støre viste i et intervju med A-magasinet for et par uker siden er et par hakk farligere:

Det er ikke behov for å dyrke de beste, de klarer å dyrke seg selv.


Hold den mannen unna Kunnskapsdepartementet!

Det er urovekkende mange som tror på dette - at de som gjør det bra ikke trenger hjelp. At "tilpasset opplæring" ikke er nødvendig for de som er flinke fra før. At ros og oppmuntring kun er nødvendig for å få de svakeste til å orke å gjøre noe. At hvis du setter de flinkeste til å undervise de svakeste vil begge lære like mye som om begge fikk undervisning på sitt nivå.

Erfaringen er dessverre helt annerledes: mange skoleflinke klarer slett ikke "å dyrke seg selv", men blir demotiverte av at de aldri får utfordringer på sitt nivå. Se mer på Martin Ystenes' side Barn i nød.

No comments:

Post a Comment