Sunday, August 23, 2009

Enda mer Treholt-rot fra PST

VG skriver at de bildene som PST har publisert på Flickr fra Treholtsaken, ikke er identiske med de bildene som sakkyndige i saken fikk for å vurdere. Dette dreier seg om det såkalte "pengebeviset", hvor det var strid om hvor store beløp Treholt kan ha hatt i sin koffert.


Bilde undersøkt av sakkyndige under rettssaken.

Bilde publisert av PST i 2009.

Det hele blir ekstra pinlig av at PSTs informasjonsrådgiver Martin Bernsen antyder at de bildene som sakkyndig Ingolf Hådem sitter på, kan være fra senere rekonstruksjoner. Hvis politiet altså har gitt de sakkyndige under rettssaken feil bilder, er det en skandale...

No comments:

Post a Comment