Thursday, August 13, 2009

Hvorfor er heterofile menn dårligere studenter?

More Kissing at Sziget 2007

Universitas har en interessant artikkel som tar utgangspunkt i at heterofile menn i USA får svakere karaktersnitt enn andre menn. Ny forskning viser, ifølge Universitas, at heterofile menn i mindre grad enn homofile menn mener at studiene er viktige.

Dette er interessant. Den store NOVA-rapporten fra en del år tilbake viste jo også at færre heterofile enn homofile var høyt utdannede. Det har blitt spekulert i om dette skyldtes et skeivt utvalg (i betydningen ikke-representativt, ikke i betydningen queer...) Men en alternativ forklaring har hele tiden også vært aktuell: kanskje fører en del homofiles skaptilværelse til at for eksempel uteliv lokker mindre, og at skolearbeidet derfor blir sterkere ivaretatt? Altså: en tilværelse "i skapet", som for mange kan føre til psykiske problemer og så videre, kan også føre til færre "distraksjoner". Eller omvendt: heterofiles tilværelse som ikke-i-skapet gir dem færre problemer på et område, men også flere fristelser i skole- og studietid?

Det blir bare spekulasjoner. Men det ville vært interessant å få andre forslag til forklaringer på hvorfor heterofile mener at studiene er mindre viktige...

(Lurer du på hva bildet har å gjøre i denne artikkelen, får du kikke på Universitasartikkelen en gang til...)

2 comments:

  1. Anonymous10:06 AM

    Andre menn? Hva mener dere? Som vanlig blir heterofile fremstilt som det som det blir sammenlignet med. for de det er majoriteten

    ReplyDelete
  2. Unnskyld, jeg forstår ikke spørsmålet. Når jeg skriver at "heterofile menn i USA får svakere karaktersnitt enn andre menn", betyr naturligvis "andre menn" de menn som ikke er heterofile.

    ReplyDelete