Sunday, August 02, 2009

Å gråte over fellesrom

Debattspaltene i Aftenposten skal ikke beskyldes for kun å inneholde mainstream-meninger. I dag trykker de et innlegg fra Arild Brock, som er med på bloggen/nettstedet maskulinist.no. Han forteller at han nesten gråter når han leser at Forsvaret har gjort eksperimenter med å innkvartere menn og kvinner på samme rom. Hvorfor?

"Felles soverom ser jeg som et nytt bidrag til avkjønning av menneskene i likestillingens navn. Den rene "kjønnsmishandling" finner sted, på linje med barnemishandling, mener jeg." og lenger ned: "Om vi ikke ser hverandre som kjønnsvesener, tapes mye bare på det. [...] I stedet for å se hverandre som kjønn, gis menn og kvinner ordre om å ignorere hverandre."

I en del tilfeller gir det å ha kjennskap til homoseksualitet et nyttig sammenlikningsgrunnlag, og det skal jeg prøve å benytte meg av her: Menn har delt rom i hundrevis av år, i tillegg til å dele dusjer og garderober i skolen, i idretten og så videre. Har dette ført til at menn aldri ser på hverandre som "kjønnsvesener"? Nei, det har det ikke. Men homofile menn har gjennom dette fått trening i å omgås menn, også i tette situasjoner, og dermed fått de sosiale ferdighetene som gjør at de ikke ser på menn utelukkende som kjønn. Homofile menn føler seg nok ikke "avkjønnet" av å bo på rom med andre menn, men vet utmerket godt at det å bo på samme rom ikke automatisk medfører sex.

I Forsvaret har man altså hatt store problemer med heteroseksuell trakassering - kvinnelige soldater er blitt seksuelt trakassert av mannlige kolleger. I et forsøk har man hatt gode erfaringer med å ikke ha kjønnssegregering - både menn og kvinner sier at de blir bedre kjent med hverandre. De ser hverandre tydeligvis ikke lenger utelukkende som kjønn, men også som medmennesker som de må omgås på fornuftig vis.

Min konklusjon er at kjønnssegregerte rom ser ut til å bidra til at man ser hverandre utelukkende som kjønn. Dersom det er det man ønsker, bør man innføre enerom, slik at også homofile menn vil utvikle et slikt menneskesyn...

(For øvrig tar jeg avstand fra å likestille det at voksne mennesker deler rom med noen av motsatt kjønn, med barnemishandling.)

6 comments:

 1. Jeg ser at homofile menn her får en spesiell trening. Men åpner det øynene for noe nytt? De lærer vel snarere å lukke øynene for noe. Tror du kvinner og menn på felles soverom oppdager noe ved hverandre som "kjønnsfaktoren" ellers hindrer dem i å se? Hva skulle det være?

  ReplyDelete
 2. Poenget er vel at felles soverom medfører større sosial omgang - hvis jeg ikke tar mye feil har hvem man deler rom med i Forsvaret en god del å si for hvem man får sosiale bånd til. Det at kvinnene plasseres på egne rom (ofte har det vel vært enerom, når det har vært kun én kvinne) tror jeg har medført både at de blir mindre integrert i det sosiale livet og at "mannskulturen" har fått råde grunnen ellers.

  Så for å svare på spørsmålet: jeg tror at fellesrom bidrar til bedre sosial kontakt og dermed at man kjenner hverandre bedre og at det motvirker tanken på det annet kjønn som utelukkende sexobjekter.

  ReplyDelete
 3. Ja, man blir sikkert mer kjent med dem man deler rom med. Du dropper da noen individer av eget kjønn til fordel for noen av motsatt.

  Spørsmålet blir kanskje hva menn og kvinner trenger av "interne" (om noen) og felles møtesteder. Generelt mener jeg begge kjønn trenger begge deler. Menn er generelt det kjønn som har minst av interne, og som derfor kunne trenge det mest, etter min mening. Behovet for interne møtesteder reflekterer en tanke om kjønnenes integritet, altså at hvert kjønn til en viss grad utgjør en enhet. Integritet betyr videre at man har noen grenser. Dette sammenfaller delvis med individets behov for integritet, siden vi alle tilhører et kjønn.

  Videre langs en slik tankegang blir det et spørsmål om hva som er gode felles arenaer/møtesteder. Felles soverom virker for meg som et både drastisk og uheldig valg. Hva med felles toaletter? Eller badstu? Hvis du er i mot disse "forslagene" har du en mulighet til å begrunne hvor du trekker grensen mellom gode og dårlige fellesarenaer.

  For min del mener jeg at bluferdighet finnes. Møtesteder som svekker det vi har igjen av bluferdighet mener jeg er uheldig. Det må være mange muligheter for felles aktiviteter i forsvaret, vil jeg tro. Faktisk er en vel der generelt mye inn på hverandre. Det gir grunn til å tro at det ikke er mengden kontaktmuligheter som er mangelen, hvis det mangler noe i forholdet mellom kjønnene.

  ReplyDelete
 4. At det "mangler noe i forholdet mellom kjønnene" i forsvaret, kan det ikke være tvil om. Det er rapportert om mye trakassering og utriveligheter, spesielt mot kvinner. Det er vel også dette som er bakgrunnen.

  Jeg er enig i at man må respektere andre menneskers bluferdighet. Felles badstu og fellestoaletter er derfor neppe aktuelt (hvis du med felles toaletter mener toaletter som brukes av flere personer samtidig).

  Du mener altså at det må finnes andre arenaer for å få de samme positive effektene som de rapporterer om i dette fcrsøket. Det kan godt hende. Jeg ser imidlertid fortsatt ikke de helt store ulempene ved felles soverom - og slett ikke noe som kan sammenliknes med barnemishandling.

  Og jeg stiller meg tvilende til at vi trenger å være kjønnsdelte særlig ofte. Ulempene med all kjønnsdelingen synes å være større enn fordelene.

  ReplyDelete
 5. Jeg var ikke spesielt opptatt av å sammenlikne "graden" av mishandling da jeg sammenliknet med barnemishanling.

  Det jeg ellers har å si, har jeg i grunnen sagt i det opprinnelige innlegget. Takk for diskusjonen.

  ReplyDelete
 6. Nei, men bare det å sammenlikne plassering av voksne mennesker på samme rom med barnemishandling er jo mildt sagt pussig. Og å nesten gråte over at folk av ulikt kjønn skal sove på samme rom... Jeg har ikke sett noe du har skrevet som tyder på at en slik gråt er på sin plass...

  Selv takk for kommentarene.

  ReplyDelete