Tuesday, August 04, 2009

Har du snakket i dag?

Vårt Land skriver om et kuriøst utspill fra den katolske kirkens overhode i England, erkebiskop Vincent Nichols av Wales. Han tror at "de elektroniske mediene [(som tekstmeldinger og e-post)] gjør at unge mister evnen til å lese kroppsspråk, og at komunikasjonen blir «avhumanisert»".

Den logiske bristen ligger i å tro at mer bruk av tekstmeldinger og e-post fører til vesentlig mindre "tradisjonell" kommunikasjon. Det er ikke nødvendigvis slik. Kanskje fyller vi bare "ledige stunder" med å holde kontakten med hverandre?

Førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Anders Fagerjord, minner oss om at Nichols' mediepanikk ikke er spesielt nyskapende: "Sokrates var bekymret for at vi skulle miste hukommelsen når skrivekunsten kom".

Det er godt at Vårt Land finner noen nøkterne stemmer for å få panikken ned på jorda.

No comments:

Post a Comment