Friday, August 28, 2009

Hvordan Venstre kan hindre oljeutvinning i nord

For Venstre er en av de aller største sakene i denne valgkampen, å hindre oljeutvinning i nord. SV og partiets tilhengere prøver å framstille det som om Venstre vil være ute av stand til å påvirke dette. Jeg er ikke enig.

For det første: hvis det blir et flertall for SV+Ap+Sp, vil det være Arbeiderpartiets holdning som avgjør. SV har ikke kommet med noen garanti for at de ikke vil sitte i en regjering som starter oljeboring i nord, men jeg har naturligvis tillit til at de vil legge store krefter inn på å overtale Arbeiderpartiet.

Hvis det ikke blir flertall for SV+Ap+Sp, tror jeg ikke de vil forsøke å overleve som en mindretallsregjering. Slitasjen ved først å forhandle internt og så prøve å kompromisse med et eller flere partier på Stortinget, vil bli for stor - spesielt for SV, som vil oppleve at regjeringen vil måtte kompromisse bort SV-standpunkter i møte med Stortinget. Dermed er det tre sentrale alternativer:
1) en ren Ap-regjering
2) en V+KrF+H-regjering
3) en H+FrP-regjering

(Begrunnelse: jeg tror at Stoltenberg vil prøve å holde på makta og manøvrere i Stortinget, og unngå å begå Jaglands feil. Hvis han går av og FrP er blitt stort, kan det tenkes at han må peke på Jensen og FrP. Imidlertid er det grunn til å tro at Arbeiderpartiet, SV og Sp vil felle den regjeringen (sammen med Venstre som allerede har gitt garantier for dette). Da kan kanskje Solberg få i oppdrag å prøve å danne en KrF+V+H-regjering, og det er ikke helt opplagt at Arbeiderpartiet og FrP finner sammen om noen sak å felle regjeringen på med det første.)

I alternativ 1 og 3 er sannsynligvis saken om oljeutvinning i nord kjørt, hvis ikke Ap faller ned på motstand. Men selv i alternativ 1 vil det måtte foregå "hestehandel" mellom partiene, og et sterkt Venstre vil kunne ha vern som et sentralt krav. Og i alternativ 2 kan Venstre og KrF prioritere det i regjeringsforhandlingene. Hvis en V+KrF+H-regjering går til Stortinget med forslag om å la være å foreta oljeutvinning i nord, vil det overraske meg om Arbeiderpartiet vil ønske å felle regjeringen på den saken.

Det Stortinget som blir valgt 14. september kan altså måtte gå gjennom en periode med sonderinger og forhandlinger før en noenlunde stabil konstellasjon er klar - etter min vurdering sannsynligvis en ren Ap-regjering eller en V+KrF+H-regjering. Da er det i begge tilfeller viktig å ha et sterkt Venstre som sammen med SV og KrF kan stå på for nordområdene.

No comments:

Post a Comment