Tuesday, August 11, 2009

Kan heterofili kureres?

Det er faktisk en merkedag. Endelig har American Psychological Association (APA) slått fast at homofili ikke kan kureres. Konklusjonen etter en gjennomgang av forskning på området er at "mental health professionals should avoid telling clients that they can change their sexual orientation through therapy or other treatments". Fram til i dag har altså amerikanske psykologer kunnet anbefale å prøve å endre seksuell orientering uten å være i strid med APA-anbefalinger, til tross for at forskning ikke har vist at slik terapi har noen "positiv" effekt og man ikke har grunnlag for å si noe om skadevirkningene.

APA-resolusjonen har ikke undersøkt om heterofili kan kureres.

2 comments: