Monday, August 10, 2009

Livets små spørsmål

Det er mangt som er rart her i verden. Og jeg har alltid sans for det når folk pirker borti og stiller spørsmål med selvfølgelige ting.

I Aftenposten har Rannveig Svendby et innlegg om sko - og spør hvorfor kvinner går med sko som påfører dem fotskader, mens menn går i behagelige sko.

Naturligvis finnes forklaringer. Det er en sosial konvensjon - det har med hva som anses som "vakkert" å gjøre. Det er altså også redsel for å skille seg ut.

Det er interessant å tenke over hvor mye av det vi gjør som egentlig er styrt av sosiale konvensjoner, og at vi lar oss styre inn i trange rammer i større grad enn vi kanskje liker å tenke på.

(For full disclosure: jeg kjenner Rannveig Svendby fra arbeidet med LLHs lærebokpris.)

No comments:

Post a Comment