Friday, August 14, 2009

Jeg vurderer Senterpartiet

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. I dag: Senterpartiet.

Klima
”Senterpartiet meiner at klimaendringane er den største utfordringa verda står overfor.” Sp vil ”at Noreg skal forplikte seg til karbonnøytralitet innan 2030”. Sp skriver mye om klima, men de er ikke så gode når det gjelder konkrete tiltak for perioden 2009-2013. Men heldigvis skriver Sp at de ikke vil ”opne for petroleumsutvinning utanfor Lofoten og Vesterålen (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) og på Møreblokkene”.

Klimascore: 19/25

Internasjonal solidaritet
Senterpartiet vil ”arbeide internasjonalt for at alle former for eksportstønad og dumping av matvarer skal stanse”, men vil samtidig at ”Noreg arbeider for å halde oppe importvernet på jordbruksvarer for å sikre matvareproduksjon til eige folk”. Sp vil ”på sikt auke bistanden til 1,5 prosent av BNI”, men sier ikke noe om hvilken sikt. Sp vil ”videreføre hovedlinjene i den nye utlendingsloven vedtatt i 2008”, men vil ”innføre et tilknytningskrav for familieetablering. Personer som ønsker å hente utenlandsk ektefelle må ha arbeidet eller tatt utdanning i minst fire år etter fylte 16 år.” Sp er mot norsk EU-medlemsskap.

Slik jeg leser Sps forslag om tilknytningskrav, innebærer det at en norsk statsborger som studerer i utlandet fra han er 18 til 22 og som forelsker seg på studiestedet, må vente i to år etter at han er kommet hjem igjen før den utenlandske ektefellen får komme til Norge. Det virker inhumant på meg.

Int. solidaritetsscore: 9/23

Holdninger til homofile
Sp skriver at ”Homofiles rettigheter har blitt styrket de siste åra og mye positivt har skjedd. Likevel er det viktig fortsatt å arbeide for økt aksept og bedre holdninger knyttet til homofili. Vold mot unge homofile på bakgrunn av legning er et stort problem og kan ikke aksepteres.” De har følgende tiltak: ”At kjønnsperspektiv og antidiskriminering skal være en viktig del av undervisningen i skolen”, ”Støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for homofile i lokalsamfunn” og ”Sikre økonomisk støtte til lokale og nasjonale organisasjoner som arbeider mot diskriminering”. I forhold til de fleste andre partiene, er dette ganske konkret og god politikk.

Homopolitikkscore: 17/20

Skolepolitikk
Senterpartiet vil ”prioritere ressurser til økt lærertetthet framfor utvidet skoledag”, ”legge til rette for en mer praktisk orientert opplæring i ungdomsskolen for de som har gode praktiske ferdigheter”, vil gi lærere ”mulighet og plikt til kontinuerlig faglig utvikling” og ”ha krav om minst 4 i norsk, matematikk og engelsk for å komme inn på lærerutdanningen”.

Her er det mye som det er mulig å være enig i. Det siste punktet er jeg litt usikker på når det gjelder alle tre fagene, men kanskje spesielt engelsk.

Skolepolitikkscore: 12/15


Grunnleggende ideologi

Jeg må ærlig innrømme at jeg aldri har fått helt tak på hva som er Senterpartiets grunnleggende ideologi. De har heller ikke blitt tydeligere av å inngå i ulike regjeringer – i den siste perioden har de offentlige løsninger blitt foretrukket oftere enn i Bondevikregjeringene, for eksempel. Senterpartiet har en sterk skepsis til ”markedskreftene” som jeg mener lett bikker over i en for stor tro på offentlige løsninger (istedenfor sterkere kontroll med markedet).

Grunnleggende ideologiscore: 6/17

Totalscore: 63/100


Toppliste så langt:
1. Arbeiderpartiet 71 %
2. Kristelig Folkeparti 63 %
2. Senterpartiet 63 %
4. Høyre 50 %
5. Fremskrittspartiet 27 %

No comments:

Post a Comment