Thursday, August 27, 2009

Skal jeg stevne staten?

Nina Karin Monsen fortsetter sin varsling om at hun vil stevne staten for retten, forteller Dagbladet.

"Alle ekteskap er nå overført til et kjønnsnøytralt register som ingen kristne ville ha giftet seg under," sier hun til Dagbladet. Hun snakker slett ikke på vegne av alle kristne, slik hun prøver å framstille det, og hun klarer heller ikke å beskrive nøyaktig hva slags rettighet hun og mannen hadde før som de ikke lenger har.

Jeg prøver å finne ut hva jeg skal prioritere i mine søksmål mot staten. En idé er jo å saksøke staten fordi kvinner har fått stemmerett. Men helt parallelt er det riktignok ikke, for kvinners stemmerett gjorde jo reelt sett at menns stemmerett ble mindre verdt, mens homofiles ekteskap ikke berører heterofiles ekteskap.

En annen idé kan være å stevne staten for at jøder har fått adgang til riket. Men det også ga jo reelt sett mindre plass per ikke-jøde, så det også er en haltende analogi.

Kort sagt: jeg klarer ikke helt å finne noe eksempel på en likestillingssak som i så LITEN grad har påvirkning på rettighetene til de som hadde rettighetene fra før. Så hvis Monsen skulle vinne fram i denne saken, er det rikelig med tilsvarende saker som vil følge...

(Jeg har skrevet skrekkelig mye om ekteskapsloven i denne bloggen - klikk på taggen "ekteskapslov" nedenfor for å se alle.)

1 comment:

  1. Dette med kvinners stemmerett,var en morsom sammenligning!
    Som filosof burde N.K.M.kunne gi en logisk begrunnelse for alle meninger. Vi bør stille henne til ansvar: Enten gir du oss en logisk begrunnelse,eller så er du ingen virkelig filosof.

    ReplyDelete