Monday, August 31, 2009

Jeg ser på Kystpartiet

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Kystpartiet.


Klima

"Kystpartiet går ikke inn for åpning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II." For øvrig er Kystpartiets miljøpolitikk ikke særlig opptatt av klima. (For eksempel får ordet "klima" selv ingen treff.)

Klimascore: 8/25


Internasjonal solidaritet

Kystpartiet vil "ha en gjennomgang av tilskuddsordningene i landbruket med sikte på å styrke inntekstgrunnlaget for småbruk" og skriver ikke noe om økt frihandel eller reduserte subsidier. Tvert imot: "Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser." Kystpartiet skriver ikke noe om bistand til u-land.

Kystpartiet vil ha en radikal omlegging av flyktninge- og innvandringspolitikken: "I den grad flyktninger får beskyttelse i Norge skal beskyttelsen være midlertidig. Flyktningene returneres til hjemlandet når grunnlaget for asylstatusen er bortfalt. Norge forplikter seg kun til å ta imot kvoteflyktninger, bestemt av FN."

"Kystpartiet går inn for at EØS-avtalen og Schengenavtalen sies opp. Kystpartiet går inn for en frihandelsavtale med EU tilpasset norsk forhold."

Int. solidaritetsscore: 0/23

Holdninger til homofile
"Kystpartiet er [...] i mot en kjønnsnøytral ekteskapslov." "Kystpartiet er i mot generell adopsjonsrett for enslige og homofile. Unntak kan vurderes overfor adopsjon av partners barn og under spesielle omstendigheter." "Vi vil styrke ekteskap mellom kvinne og mann som institusjon."

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
Kystpartiet er opptatt av å opprettholde små skoler. "Ordningen med valgfag i grunnskolen må videreføres på en måte som i større grad gir elevene mulighet til å velge fordypning i praktisk/estetiske fag." KP vil satse på videreutdanning av lærere.

"Vi vil beholde eksamen og karakterer og gjeninnføre pensum i grunnskolen." Denne siste formuleringen vet jeg ikke helt hva betyr.

Skolepolitikken er mindre detaljert beskrevet enn hos de store partiene, men det som står er stort sett ikke så galt, etter mitt syn.

Skolepolitikkscore: 9/15

Grunnleggende ideologi
I motsetning til mange andre partier, klarer ikke Kystpartiet å formulere sin ideologi kort og fengende på et par setninger. (Det er ikke noe galt i det.) I steden trekker de fram en del sentrale saker for partiet: EU-motstand, vern mot "globale kapitalinteresser", styrkede lokalsamfunn og restriktiv innvandringspolitikk er noen av dem.

Dette er jo dels saker hvor jeg er sterkt uenig med partiet, og dermed er det vanskelig å gi høy score på "ideologi".

Grunnleggende ideologiscore: 5/17

Totalscore: 22/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Fremskrittspartiet 27 %
8. Kystpartiet 22 %
9. Det Liberale Folkeparti 19 %
10. Kristent Samlingsparti 16 %
11. Demokratene 13 %

No comments:

Post a Comment