Sunday, August 23, 2009

Spiller fakta noen rolle når saken er god (KrF på tynn is)

Faktasjekk.no skal, som nevnt tidligere bli interessante å følge gjennom valgkampen.

Nå har de for eksempel slått fast at KrF er på tynn is når de påstår at "Et av fem barn kjenner seg utrygge hjemme på grunn av rus, vold og psykiske lidelser". Tallene har KrF fra Røde Kors, som tilsynelatende har plukket dem litt ukritisk fra diverse usikre kilder.

Denne konklusjonen provoserer en del av leserne, som mener at det er ufint å kritisere KrF og Røde Kors når intensjonen er så god. Vil ikke det skade saken?

Her er jeg helt på linje med de som fremmer motsatt synspunkt: det er prisverdig av KrF og Røde Kors å være opptatt av disse barna, men det å bruke usikre tall kan slå tilbake mot dem og dermed skade saken, fordi de virker useriøse. Og hvis nå en meningsmotstander skulle mene at det var bare et av hundre barn som kjenner seg utrygge, har man stilt seg i en dårlig situasjon hvis man selv har dårlig grunnlag for egne tall.

Faktasjekk.no kan forhåpentligvis virke oppdragende på politikerne og få dem til å bruke kvalitetssikrede tall. I så fall er det bra for den politiske debatten.

Ellers:
Erna Solberg har rett i at "Under den rødgrønne regjeringen er det mer enn 200.000 mennesker som har fått toppskatt som ikke før hadde det" og
FrP snakker sant når de sier "Visste du at de rød-grønne lovet å redusere egenandeler på helsetjenester? Egenandelene er økt hvert år siden regjeringen tiltrådte".

1 comment:

  1. Anonymous9:33 PM

    Interessant side. Den tror jeg at jeg skal legge inn i RSS-leseren min... ;-)

    Forøvrig også interessan, at frp får mye mer anklager om å fare med løgn (se blogg)...

    ReplyDelete