Sunday, August 30, 2009

Kristentopper uklare om barns rettigheter

I et stort leserinnlegg i Aftenposten i dag, skriver ni ledere for kristne organisasjoner om sine ønsker for hva politikerne burde prioritere. Et av punktene vil revolusjonere norsk familiepolitikk:
Hvert barn som fødes inn i vår verden, har en far og en mor, og har en selvsagt rett til å kjenne disse og under normale omstendigheter bo og vokse opp hos dem.

I dag er det som kjent ikke slik. I Norge har det for eksempel lenge vært slik at barnløse ektepar har fått tilbud om kunstig befruktning, om nødvendig med donorsæd. Slik bruk av donorsæd vil disse organisasjonene altså ha slutt på.

Det er riktignok uklart hva som ligger i ordene "under normale omstendigheter". Slik situasjonen er i dag, er det jo svært mange forskjellige omstendigheter som kan gjøre at barn ikke bor og vokser opp hos sin biologiske mor og sin biologiske far: dødsfall hos en av de biologiske foreldrene, skilsmisse, ukependling hos en av partene, kvinner som blir gravide uten å ha til hensikt å bo sammen med faren, eller menn som stikker av fra sin kjæreste når hun blir gravid, utroskap, homofile som får barn ved hjelp av venner og så naturligvis kunstig befruktning med donorsæd.

Siden det er helt uklart hvilke av disse omstendighetene de kristne organisasjonene regner for "unormale", gir innspillet lite informasjon om hva de egentlig mener.

Men det er ihvertfall lite sannsynlig at man får flertall i stortinget for å forby skilsmisser, utroskap, dødsfall, kunstig befruktning eller sex utenfor ekteskapet.

(Organisasjonene som er involvert er Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, Norsk Søndagsskoleforbund, Indremisjonsforbundet, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Den norske Israelmisjon, Normisjon, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske Misjonsselskap.)

1 comment:

  1. Anonymous10:49 AM

    KRP innse vi er i år 2009.Ikke i år 18009.    JILL

    ReplyDelete