Saturday, August 29, 2009

Jeg ser på Det Liberale Folkeparti

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Det Liberale Folkeparti.

Når dette blogginnlegget ble forberedt (24. juli), lå følgende tekst på DLFs hjemmeside: "Vi arbeider med stortingsprogrammet for 2009. Det vil ikke bli gjort store endringer i forhold til 2005." Jeg har derfor tatt utgangspunkt i programmet for 2005.


Klima

DLFs klimapolitikk er som følger: "DLF vil trekke Norge ut av Kyoto-avtalen. Vi kan ikke se at det på noe vis er bevist at menneskelig aktivitet fører til klimaforandringer."

Det skal bli spennende å se om fire år ekstra forskning har gjort DLF mer nyanserte på dette punktet...

Klimascore: 0/25


Internasjonal solidaritet

DLF vil "avvikle alle offentlige støtteordninger" og "innføre full frihandel og avvikle all toll". Dette er i utgangspunktet positivt for u-land. På den annen side vil de "avskaffe all statlig u-hjelp". De vil "at alle som vil komme til Norge for å arbeide, skal kunne komme", noe jeg synes er fabelaktig ideologisk sett, om enn lite gjennomførbart i kommende stortingsperiode. Men DLF "gå imot norsk medlemskap i EU" og vil til alt overmål "melde Norge ut av FN".

Int. solidaritetsscore: 9/23

Holdninger til homofile
DLF vil "likestille heterofile og homofile ekteskap". For øvrig mener DLF at private bør ha "rett til diskriminering" og vil blant annet "oppheve lovforbud mot diskriminering i ansettelsesforhold og leieforhold". Jeg finner ikke noe for øvrig om å bedre det offentliges kompetanse på området, for eksempel.

Homopolitikkscore: 10/20

Skolepolitikk
DLF vil "privatisere skolen", "la hver skole selv bestemme sitt pensum og sitt undervisningsopplegg" og "at skolen etterhvert blir finansiert av direktebetaling fra foreldrene".

Jeg har tidligere "klaget" over at det er liten forskjell på partiene innen skolepolitikken. Det inntrykket bidrar DLF til å svekke. DLF har en veldig radikal skolepolitikk, som jeg mener vil styrke de sosiale forskjellene i Norge og svekke kvaliteten i skolen. Jeg mener at det ligger en viss kvalitetssikring i at vi har statlige læreplanverk for skolen.

Skolepolitikkscore: 0/15

Grunnleggende ideologi
DLF kaller seg et "konsekvent liberalt og liberalistisk parti". "[I] et fritt samfunn er det er ingen rett til «gratis» skole, sykehus, pensjoner, etc., og det er heller ingen offentlige støtteordninger."

Som sosialliberalist er jeg sterkt tilhenger av et sikkerhetsnett: jeg ønsker stor individuell frihet i et samfunn som likevel tar vare på de svakeste. Jeg er derfor veldig ukomfortabel med DLFs grunnleggende ideologi.

Grunnleggende ideologiscore: 0/17

Totalscore: 19/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Fremskrittspartiet 27 %
8. Det Liberale Folkeparti 19 %
9. Demokratene 13 %

2 comments:

  1. "Stor individuell frihet i et samfunn som tar vare på de svakeste" Og selvfølgelig ser ikke en Venstremann at dette er en selvmotsigelse

    ReplyDelete
  2. Nettopp - for en Venstremann er ikke dette en selvmotsigelse. Det er fullt mulig å kombinere stor individuell frihet med at man har ordninger for å gi støtte til folk som trenger det.

    Det ville ha vært en selvmotsigelse hvis det sto "Absolutt og full frihet fra innblanding i et samfunn som tar vare på de svakeste."

    ReplyDelete